Twitter

  • Is uw/jouw interesse gewekt? Reacties of meer informatie via secretariaat@sgpflevoland.nl 2/2
  • Voor onze fractie zijn we vanaf begin 2017 op zoek naar een meelezer! Spreekt u/jou het aan om mee te denken over politieke onderwerpen? 1/2
  • RT @JanNicoAppelman: Duidelijk zichtbaar nu: we gaan aan de slag met Flevokust! https://t.co/rkCkQPDIsF
  • RT @PS_Flevoland: Statencommissie Duurzaamheid #PSFlevoland begint om 19.30 uur! Met dierenwelzijn in Oostvaardersplassen en wet natuurbesc…

Aan de slag met ruilverkaveling!

SGP Flevoland wil zo snel mogelijk van start met vrijwillige ruilverkaveling. Het initiatief hiervoor ligt bij de Provincie Flevoland. Vaak liggen stukken grond van agrariërs ver uit elkaar en dit zorgt voor hoge...
Lees meer

Pitch hoofdopgaven Omgevingsvisie

Op 29 juni vond er een Integrale Statencommissie plaats bij Provinciale Staten. Dit houdt in dat er een richtinggevend debat over​ de Omgevingsvisie Flevoland (OVF) plaatsvond. Dit is onderdeel van...
Lees meer